0636565105 [email protected]

Huisregels Gastouderopvang Mapaula

 

Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen ouders/verzorgers en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.

 

 1. Openingstijden
  Gastouderopvang Mapaula is van maandag t/m vrijdag geopend van 6:30 tot 20 uur of uiteraard afwijkende tijden of overnachting in overleg. Op nationaal erkende feestdagen en geplande vakanties wordt er geen opvang geboden. U kunt bij Mapaula terecht voor: vaste dagen, flexibele dagen, vakantie-opvang/nood opvang (indien de kind bezetting dit toelaat).
 2. Tarieven
  Gastouderopvang Mapaula hanteert per kind een uur prijs van € 6,05; dit is inclusief lunch, drinken, tussendoortjes, fruit, spel- en knutselmateriaal, enorm veel liefde en aandacht, maar exclusief luiers, billendoekjes, flesvoeding, ontbijt en warm eten. Ontbijt en warm eten zijn tegen vergoeding wel mogelijk. Bij minimaal aantal uren worden de kosten altijd in rekening gebracht. Bij minder afname worden deze gereserveerde tijden wel in rekening gebracht. Mits de Gastouderopvang Mapaula die maand met vakantie is. In dat geval wordt dat gedeelte uitgerekend en verrekend.

Naast het uurtarief van Gastouderopvang Mapaula betalen de vraagouders bureaukosten aan het gastouderbureau, zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang.

 1. Halen en brengen
  Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door file of een vergadering, laat het even weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem. De extra tijd moet wel worden betaald. Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van tevoren door te geven en gaarne ook een foto van de persoon via de whatsapp of sms. Indien het niet van tevoren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.
 2. Vakanties en vrije dagen
  Vakanties of vrijde dagen dient u minimaal twee maanden van tevoren door te geven. Vakantiedagen/vrije dagen worden de afgesproken/gereserveerde uren doorberekend. Ga ik met vakantie of bij vrij, dan worden de uren/dagen niet in rekening gebracht.
 3. Uw kind is ziek of wordt ziek tijdens de opvang
  Wanneer uw kind niet kan komen wegens ziekte dan dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan Gastouderopvang Mapaula. Bij ziekte worden de uren doorberekend. Als ik te ziek ben om op te vangen stel ik u hier zo snel mogelijk van op de hoogte. U hoeft dan uiteraard de gereserveerde uren niet te betalen.
 4. Corona Vraagouders verzoek ik buiten te blijven staan niet in de woning verder te komen. Dit vanwege de corona maatregelen. Ook worden jullie verzocht om onderling jullie te houden aan de 1,5 meter regel afstand.                                                                     Wanneer moet een kind thuisblijven?

Kinderen met neusverkoudheidsklachten mogen naar de gastouderopvang), behalve

 • als het kind ook koorts of andere corona klachten heeft;
 • als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
 • als een huisgenoot van het kind naast milde klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid. En er is nog geen bevestigde negatieve testuitslag is. 

Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.                                                                                                                                                                                                   

 1. Hygiëne en veiligheid
  Ieder gastouderbureau waar Gastouderopvang Mapaula mee samenwerkt doet jaarlijks een risico-inventaris, hierbij wordt gelet op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.
 • Ieder kind slaapt in een schoon bed, met schoon beddengoed. Na het slapen wordt het bedje verschoont zodat ook het volgende kind in een schoon en fris bed slaapt. De kindjes hebben zoveel mogelijk een vast bedje.
 • Eetstoelen worden na iedere maaltijd schoon gemaakt
 • Het hele huis is voorzien van veiligheidstoepassingen zoals stopcontactbeveiliging, deursluiters enz.
 • Na ieder toiletgebruik wordt deze grondig schoongemaakt. Dit geldt ook als een kind op het potje is geweest.
 • Voordat wij aan tafel gaan worden eerst de handen gewassen. Handen wassen doen wij ook na elke toiletbezoek.
 1. Contact met ouders/verzorgers
  Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een overdracht van informatie plaats. Indien gewenst, stuur ik regelmatig foto’s.
  Gedurende de opvang staat het altijd vrij om even te bellen of whatsappen om te vragen hoe het met uw kind gaat.
 2. Wat brengt u mee?
  Doe uw kind gemakkelijke kleding aan, die ook vies mogen worden in verband met knoeien, knutselen of buiten spelen (regenkleding op regenachtige dagen is gewenst).
  * Reserve kleding (afgestemd op seizoen)
  * Voorraad luiers
  * Flesvoeding
  * Speen/knuffel
  * Speciale voeding bij bijv. allergieën, voorkeur of dieetvoeding.
  * In de zomer eventueel een hoedje/petje, zwemkleding en zwemluiers (2 stuks), zonnebrandcrème. Bij aanvang van de eerste opvang dag ontvang ik graag van ouders een overdrachtsschrift met gewoontes, dagingdeling etc. Mocht de dagindeling/gewoontes van uw kind veranderen, gelieve dit dan in het schriftje te noteren zodat ik op de hoogte blijf van alle veranderingen. Doorgeven kan uiteraard ook. U mag speelgoed van thuis meegeven aan uw kind, dit is echter geheel op eigen risico. Mocht dit speelgoed kwijtraken of stuk gaan, dan kunnen wij daar niet aansprakelijk voor gesteld worden.
 3. Tv kijken
  De kindjes mogen hier in beperkte mate tv kijken. Na een lange dag spelen is dat voor kinderen een vorm van ontspanning. Uiteraard zitten ze er niet lang achter en worden ze nog steeds gestimuleerd om zelf te spelen.
 4. Betalingsverplichting
  Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt (dat wil zeggen een betalingsachterstand van één maand of meer) zal de opvang per direct gestopt worden. U blijft betalingsplicht over de openstaande facturen. Wanneer u de betaling niet voldoet binnen de vastgestelde termijnen, is Gastouderopvang Mapaula genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen, waarvan de gemaakt incassokosten voor rekening van de vraagouder zijn.
 5. Opzeggen
  Als u wilt opzeggen dient u dit schriftelijk één maand van tevoren doen. Wanneer u het contract per direct wilt beëindigen bent u verplicht om nog één maand de afgesproken uren door te betalen.
 6. Aansprakelijkheid

De gastouder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die door de vraagouder aan het kind meegegeven worden naar de opvangplek.

Vraagouders zijn verplicht een WA verzekering te hebben, gastouder heeft een zakelijke WA verzekering afgesloten.

 1. Overige
  Alle zaken die niet genoemd zijn in de huisregels huishoudelijk reglement, worden door Gastouderopvang Mapaula per situatie beoordeeld. Er zal naar een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden.